Zenith Elektro AS bruker Boligmappa.no til lagring av samsvarserklæringer og dokumentasjon på utførte arbeider i henhold til myndighetenes krav.

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett

Og akkurat som servicehefte i bilen følger bilen, følger Boligmappa boligen.

Det betyr at den kun er tilgjengelig for den som eier boligen.

Hvis du flytter,vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til.

Dermed har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig.

En stor fordel i dag og den dagen du skal selge, for den som har orden i papirene , får ofte en høyere pris for boligen sin.

Vi står til din disposisjon

Vi står til din disposisjon

Jeg ønsker mer informasjon