Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand

Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet ditt. Den risikoen unngår du når du tar vår EL-sjekk
  • En fagutdannet elektriker kommer hjem til deg på et tidspunkt dere er blitt enige om
  • Elektrikeren gjennomgår hele det elektriske anlegget i boligen din, fra sikringsskapet og ut til hver enkelt lampepunkt eller stikkontakt
  • Hele inspeksjonen blir beskrevet i en tilstandsrapport
  • Tilstandsrapporten gir beskjed om eventuelle feil og mangler, som graderes etter hvilken risiko de utgjør
  • Du kan selv se om det er noe som eventuelt bør gjøres umiddelbart, og om det er andre utbedringer som kan planlegges og utføres senere
  • På denne måten kan du sammen med elektrikeren finne den tryggeste og mest økonomiske måten å holde alt det elektriske i orden på
Bestill EL-Sjekk i dag !

Bestill EL-Sjekk i dag !

Bestill EL-Sjekk