Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort

Enøk står for energiøkonomisering. Det betyr at poenget ikke først og fremst er å bruke så lite som mulig, men så økonomisk som mulig

Vi bruker også begrepet energieffektivisering

Enøk betyr å utnytte energien mer effektivt ved å :

  • Sløse mindre
  • Få mer ut av hver kilowattime
  • Bruke billigere/fornybare energikilder

Enøk innebærer altså ikke bare sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte energien bedre

Enøk-begrepet har for mange en negativ klang. Noen tror nærmest det er å sitte i mørket og fryse Andre forbinder det med å isolere huset i dyre dommer

Enøk betyr ikke at du skal sitte hjemme i stua med topplue og selbuvotter, og bade bare hver jul Enøk betyr at du slutter å kaste vekk 20-30 prosent av energien du kjøper

Selvsagt innebærer enøk at vi både må og kan bruke energi, men vi skal unngå å sløse med den

Vi kan ENØK,ta kontakt i dag

Vi kan ENØK,ta kontakt i dag

Jeg ønsker mer informasjon