Send oss en forespørsel

INDUSTRI / NÆRING

Vi dekker alle behov for elektriske sterk- og svakstrøminstallasjoner

Vi leverer komplette installasjoner på nybygg og har lang erfaring innen vedlikehold/service og ombygging på industri- og næringsbygg

Sterkstrøm

 • Lys og varmeanlegg
 • Butikkbelysning og interiørbelysning
 • Varmekabler og lavtbyggende varmegulv
 • Internkontroll med serviceavtaler
 • Maksimalvoktere,ENØK løsninger
 • Industri- og automasjonsanlegg
 • Nødstrømsanlegg og UPS (offline /online)
 • Nødlysanlegg,ledelys og markeringslys
 • Jordingsanlegg
 • Utendørsanlegg

Svakstrøm

 • Telefonsentraler / IP telefoni
 • Spredenett – telefon / data
 • Antenneanlegg
 • Høyttaleranlegg
 • PA system
 • Brannalarm
 • Innbruddsalarm
 • Porttelefon
 • Adgangskontroll
Vi står til din disposisjon

Vi står til din disposisjon

Ta kontakt