Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort og HMS

Enøk står for energiøkonomisering. Det betyr at poenget ikke først og fremst er å bruke så lite energi som mulig, men så økonomisk som mulig

Vi bruker også begrepet energieffektivisering

Enøk betyr å utnytte energien mer effektivt ved å :

  • Sløse mindre
  • Få mer ut av hver kilowattime
  • Bruke billigere/fornybare energikilder

Enøk innebærer altså ikke bare sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte energien bedre

Enøk betyr at du slutter å kaste vekk 20-30 prosent av energi utgiftene i din bedrift

Selvsagt innebærer enøk at vi både må og kan bruke energi, men vi skal unngå å sløse med den

Noen ENØK tiltak kan være å installere varmestyring,lys styring eller skifte ut til LED belysning

Vi kan ENØK, ta kontakt i dag

Vi kan ENØK, ta kontakt i dag

Jeg ønsker mer informasjon