Aldri før har det vært så gunstig å skifte ut gamle lysarmaturer ombord i ditt fartøy

Nå er støtten fra NOX-fondet økt med ytterligere 25%

Vi er behjelpelig med utfylling av søknad og utarbeiding av underlag

 

Ønsker du mer info ?

Ønsker du mer info ?

Ta kontakt