Til hovedinnhold

INDUSTRI

INDUSTRI / NÆRING

Vi dekker alle behov for elektriske sterk- og svakstrøminstallasjoner

Vi leverer komplette installasjoner på nybygg og har lang erfaring innen vedlikehold/service og ombygging på industri- og næringsbygg

Sterkstrøm

 • Lys og varmeanlegg

 • Butikkbelysning og interiørbelysning

 • Varmekabler og lavtbyggende varmegulv

 • Internkontroll med serviceavtaler

 • Maksimalvoktere,ENØK løsninger

 • Industri- og automasjonsanlegg

 • Nødstrømsanlegg og UPS (offline /online)

 • Nødlysanlegg,ledelys og markeringslys

 • Jordingsanlegg

 • Utendørsanlegg

Svakstrøm

 • Telefonsentraler / IP telefoni

 • Spredenett – telefon / data

 • Antenneanlegg

 • Høyttaleranlegg

 • PA system

 • Brannalarm

 • Innbruddsalarm

 • Porttelefon

 • Adgangskontroll